search-icon

Експерт в управление "Финанси"

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати, които да се присъединят към екипа на управление „Финанси“, на позицията „Eксперт“.


Ключовите задължения и отговорности за тази позиция включват:

 • Анализира, проектира, разработва, програмира, тества, внедрява и поддържа нови и съществуващи приложения, интерфейси, софтуерни модули и компоненти в използваните информационни системи;
 • Изготвя технически задания за реализация на отчети и справки на база описани бизнес изисквания и характеристики на банковите продукти, като определя данните, алгоритмите и информационните потоци в тях;
 • Осигурява необходимата управленска информация за целите на висшия мениджмънт;
 • Изгражда и поддържа система за управленска информация (MIS);
 • Изготвя регулярни и ad-hoc отчети и справки по искане на мениджмънта на банката;
 • Осигурява данни и информация и разработва анализи;
 • Създава и прави промени на процедури и заявки в Oracle и MS SQL;
 • Създава и прави промени на приложения в BI програмния продукт QlikView;

Ако проявявате интерес и отговаряте на следните изисквания:

 • Висше образование – Информатика, Математика или Икономика;
 • Професионален опит, за предпочитане във финансова функция на банка или организация, одитираща банкови институции;
 • Практически опит с различни софтуерни приложения;
 • Отлично познаване и ползване на SQL, PL/SQL, T-SQL;
 • Отлично познаване на пакет MS Office, включително и VBA;
 • Английски език;
 • Способност за самостоятелно изпълнение на поставените задачи;
 • Отлична комуникативност и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Отлични условия на труд и предпоставки за професионална реализация в авторитетна финансова институция със специфичен профил в банковата система;
 • Разнообразни възможности за надграждане и усъвършенстване на ключови знания, компетенции и умения в динамична и интересна среда;
 • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
 • Израстване в силен екип от доказани експерти в областта на финансите, в условията на сътрудничество и партньорство.

 

Ако проявявате интерес към обявената позиция и отговаряте на изискванията, моля, изпратете вашето CV и мотивационно писмо на jobs@bdbank.bg.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

 

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster