search-icon

Експерт връзки с клиенти в отдел "Операции" в ББР Факторинг

ББР Факторинг ЕАД е част от групата на Българска банка за развитие и развива следните дейности:

 • Пълен набор от услуги, свързани с подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия.
 • Факторинг на българския пазар с цел подпомагане на МСП за ускоряване обращаемостта на оборотния капитал.
 • Факторинг за износители, който да ги подпомага в достъпа и утвърждаването им на нови пазари.

 

Във връзка с попълване на екипа, търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Експерт Връзки с клиенти  в отдел „Операции“ на ББР Факторинг

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование /финанси, счетоводство, стопанско управление/.
 • Минимум 3 години професионален опит в сферата на дейност на длъжността.
 • Доброто владеене на английски език (писмено и говоримо) се счита за предимство.
 • Компютърни умения за работа с Майкрософт офис.
 • Добро познаване на приложимото българско и европейско законодателство, имащо отношение към управлението на факторинг услугите, банковата и счетоводната нормативна база.
 • Комуникативност и умения за работа с клиенти, умения за работа в екип и под напрежение, аналитични способности, коректност, лоялност, умения за точна oцeнкa нa paзнopoдни cитyaции и кaзycи, тъpceнe и пpилaгaнe нa нoви peшeния и иновации.

Основни задължения и отговорности:

Оперативно поддържане и връзка с факторинг клиентите на дружеството,  т.ч.:

 • Осъществява, поддържа, следи и развива връзките със съществуващите факторинг клиенти на дружеството.
 • Приема, обработва и регистрира получената документация по прехвърлени търговски вземания от клиенти на дружеството.
 • Ежедневно комуникира с клиентите и техните купувачи по отношение на прехвърлените търговки вземания и тяхното ефективно събиране.
 • Комуникира с международните факторинг партньори/кореспонденти на дружеството.
 • Ежедневно следи оперативното отчитане по факторинг услугите предоставени от дружеството.
 • Поддържа  клиентските досиета и актуалността на информацията в тях.
 • Съдейства в изготвянето на периодични справки и анализи по отношение текущите взаимоотношения със съществуващите факторинг клиенти и техните купувачи.
 • Съхранява и обработва информацията за сделките - предмет на факторинг.
 • Изготвяне на справки, референции и удостоверения за клиентите на дружеството.
 • Подготвя и предава в архива документи от минали години.
 • Извършва контрол на операции, изготвя заявки и др.

В ББР Факторинг ще имате възможност:

 • Да се развивате във финансова институция със специфичен профил.
 • Да обогатявате своите знания и компетенции.
 • Да бъдете част от динамичен екип.
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключването му.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси