search-icon

Главен експерт в управление „Финансови инструменти“.

„Българска банка за развитие“ ЕАД е кредитна институция, 100% собственост на българската държава, като дейността ѝ е насочена към подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за вакантната позиция Главен експерт в управление „Финансови инструменти“.

Изискванията към кандидатите за заемането на позицията са следните:

 • Висше икономическо образование.
 • Минимум 3 години професионален опит в областта на финансите и банковото дело и/или структуриране и изпълнение на финансови инструменти и/или изпълнение на европейски и национални политики за подкрепа и/или прилагане на държавни помощи.
 • Познаване на европейското и национално законодателство в областта на структурните фондове; прилагане на финансови инструменти с подкрепа на публични и частни инвестиции.
 • Добро владение на английски език. Умения за работа в екип. Експертиза в икономически или финансов анализ и/или опит в анализ на кредитен риск. Отговорност и ориентираност към постигане на резултати.

Основни задължения и отговорности:

 • Участва в дейностите по структурирането/промяната на финансови инструменти по възложени мандати свързани с управление на публични средства, включително и от европейски програми;
 • Извършва анализи и проучвания в изпълнение на функциите на звеното, свързани с предлагане на финансови инструменти;
 • Участва в процеса по избор и договаряне на споразумения с партньори на ББР за изпълнение на финансови инструменти;
 • Участва в изготвянето на образци, приложения към съответните споразумения;
 • Участва в процесите по организиране и координиране на договаряне  на споразумения с партньорите на ББР;
 • Подпомага отчетността пред национални и международни органи във връзка с предоставяне на държавни средства, представляващи държавна помощ;
 • Участва в наблюдението и докладването на изпълнението на структурирани финансови инструменти по възложени мандати свързани с управление на публични средства, включително и от европейски програми;
 • Информира се и следи за промени и актуализации в нopмaтивнaтa бaзa, засягащи дейността на управлението и др.

  Какви възможности предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация и развитие в стабилна финансова институция със специфичен профил;
 • Възможност за надграждане на знанията и развиване на потенциала;
 • Работа в динамичен и амбициозен екип от професионалисти;
 • Стимулиращо възнаграждение и допълнителни придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

 

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster