search-icon

Главен експерт в отдел „Бюджетиране и финансов контрол"

Управление "Финанси"

„Българска банка за развитие“ ЕАД е кредитна институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е като Насърчителна банка, като основен фокус на дейността ѝ е подкрепа на малките и средни предприятия в България.
Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати, които да се присъединят към екипа на управление „Финанси“, на позицията „Главен експерт“ в отдел „Бюджетиране и финансов контрол“.

Ключовите задължения и отговорности за тази позиция включват:

 • Участие в процесите по изготвяне на Бюджета на банката и финансовата рамка на Стратегията за развитие на Групата на ББР, извършва мониторинг и при необходимост участва в  актуализация на бюджета и прогнозите за следващите години;
 • Подготовка на регулярни и ad-hoc управленски отчети, справки и доклади за нуждите на ръководството и други звена;
 • Отговорност за осигуряването на информация и участва в разработка на финансови модели и анализи за дейността на банката;
 • Идентифициране на счетоводни и финансови несъответствия и предлагането на навременни и работещи решения;
 • Осигуряване на точно и коректно представяне на резултати;
 • Оказване на съдействие и подпомага дейността на други звена в банката при осъществяване на тяхната дейност и изготвянето на специфични анализи и отчети.

Ако проявявате интерес и отговаряте на следните изисквания:

 • Висше икономическо образование, в областта на „Финанси“, „Счетоводство“, „Финансов контрол“;
 • Отлично познаване на международните стандарти за финансова отчетност, банково счетоводство и финанси;
 • Минимум 2 години професионален опит на сходна позиция в банкова/финансова институция;
 • Умения за работа с MS Office (Power Point, Word, отлично познаване на MS Excel и обработка на база данни, включително създаване на модели);
 • Силни аналитични умения с фокус към детайла;
 • Умения за работа в екип, комуникативност и изграждане на ефективни междуличностни взаимоотношения;
 • Английски език – писмено и говоримо. Ниво, позволяващо изпълнение на служебните задължения на английски език;
 • Проактивно поведение при идентифициране на проблеми и предлагане на възможни решения;
 • Способност за самостоятелно изпълнение на поставените задачи, ориентация към постигане на цели.

Ние предлагаме:

 • Отлични условия на труд и предпоставки за професионална реализация в авторитетна финансова институция със специфичен профил в банковата система;
 • Разнообразни възможности за надграждане и усъвършенстване на ключови знания, компетенции и умения в динамична и интересна среда;
 • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
 • Израстване в силен екип от доказани експерти в областта на финансите, в условията на сътрудничество и партньорство.

Ако проявявате интерес към обявената позиция и отговаряте на изискванията, моля, изпратете вашето CV и мотивационно писмо на jobs@bdbank.bg.


Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.
 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster