search-icon

Главен експерт в отдел Регулаторна отчетност

„Българска банка за развитие“ ЕАД е кредитна институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е като Насърчителна банка, като основен фокус на дейността ѝ е подкрепа на малките и средни предприятия в България. Това е и единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

Към настоящия момент търсим сериозен и опитен специалист, който да се присъедини към екипа на управление „Финанси“, на позицията „Главен експерт“ в отдел „Регулаторна отчетност“.


Ключовите задължения и отговорности на тази позиция включват:

 • Изготвяне на отчети за БНБ (Банков надзор, орган по преструктуриране, статистика), както и други регулатори;
 • Прогнозиране на бъдещи стойности на показателите;
 • Участие в изготвянето на финансовите отчети (годишни, междинни) на банката;
 • Изготвяне на регулярни и ad-hoc отчети и справки по искане на мениджмънта на банката;
 • Съдействие на останалите звена в банката при осъществяване на тяхната дейност и проекти.

Ако имате интерес и отговаряте на следните изисквания:

 • Висше икономическо образование
 • Минимум 3 години професионален опит във финансова функция на банка или предприятие, одитиращо банкови институции,
 • Много добро познаване на законодателната и нормативната уредба, отнасяща се до банковата дейност в България (законодателна рамка на ЕС и Република България, регулации на ЕБО, наредби на БНБ и т.н.)
 • Напреднало ниво за работа с MS Excel
 • Високо ниво на разбиране на английски език, позволяващо използване на нормативна база в оригинал;
 • Способност за самостоятелно изпълнение на поставените задачи.

Ние предлагаме:

 • Възможности за професионална реализация и израстване в силен и сплотен екип;
 • Предимството да работите за гъвкав и коректен работодател, в условията на сътрудничество и партньорство;
 • Възможности за учене и усъвършенстване на компетенциите в динамична и интересна среда.

 

Ако проявявате интерес към обявената позиция и отговаряте на изискванията, моля, изпратете вашето CV и мотивационно писмо на jobs@bdbank.bg, не по-късно от 17 юни 2022 г.

 

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster