image of tangram puzzle blocks with people icons over wooden table ,human resources and management concept

Главен експерт в управление „Финанси“

Българска банка за развитие е институция, единствена по рода си в България. Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за малките и средни предприятия, да създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно, да бъде партньор на бизнеса и да финансира, подкрепя и консултира растежа на малките и средни предприятия, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

Към настоящия момент търсим кандидат за позицията Главен експерт в отдел „Бюджетиране и финансов контрол“, управление „Финанси“.

Основни задължения и отговорности:

 • Участие в процесите по изготвяне на бюджета на банката и финансовата рамка на Стратегията за развитие на Групата на ББР, извършва мониторинг и при необходимост участва в актуализация на бюджета и прогнозите за следващите години;
 • Подготовка на регулярни и ad-hoc управленски отчети, справки и доклади за нуждите на ръководството и други звена;
 • Отговорност за осигуряването на информация и участва в разработка на финансови модели и анализи за дейността на банката;
 • Идентифициране на счетоводни и финансови несъответствия и предлагането на навременни и работещи решения;
 • Осигуряване на точно и коректно представяне на резултати;
 • Оказване на съдействие и подпомага дейността на други звена в банката при осъществяване на тяхната дейност и изготвянето на специфични анализи и отчети.

Основни изисквания: 

 • Висше икономическо образование, в областта на „Финанси“, „Счетоводство“, „Финансов контрол“;
 • Отлично познаване на международните стандарти за финансова отчетност, банково счетоводство и финанси;
 • Минимум 2 години професионален опит на сходна позиция в банкова/финансова институция;
 • Умения за работа с MS Office (Power Point, Word, отлично познаване на MS Excel и обработка на база данни, включително създаване на модели);
 • Аналитични умения с фокус към детайла;
 • Умения за работа в екип, комуникативност и изграждане на ефективни междуличностни взаимоотношения;
 • Английски език – писмено и говоримо. Ниво, позволяващо изпълнение на служебните задължения на английски език;
 • Проактивно поведение при идентифициране на проблеми и предлагане на възможни решения;
 • Способност за самостоятелно изпълнение на поставените задачи, ориентация към постигане на цели.

В Българска банка за развитие ще имате възможност:

 • Да допринасяте за осъществяване на мисията и целите на банката като основен партньор на малките и средни предприятия в България;
 • Да спомагате развитието на финансовата функция и нейното ефективно и полезно взаимодействие с другите звена на банката;
 • Да обогатявате и задълбочавате професионалните си познания чрез участия в обучения и семинари; 
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
 • Да бъдете част от сплотен екип и динамична среда.

Ако тази позиция представлява интерес за вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster