search-icon

Главен експерт в управление "Финанси"

Отдел „Бюджетиране и финансов контрол“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е кредитна институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е като Насърчителна банка, като основен фокус на дейността ѝ е подкрепа на малките и средни предприятия в България.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати, които да се присъединят към екипа на управление „Финанси“, на позицията „Главен експерт“ в отдел „Бюджетиране и финансов контрол“.


Ключовите задължения и отговорности за тази позиция включват:

 • Отговорност за осъществяването на ефективен контрол на разходите в съответствие с утвърдените вътрешни правила и бюджети;
 • Участие в процесите по изготвяне и актуализация на бюджет/план/прогнози;
 • Подготовка на регулярни/ad-hoc управленски отчети, справки и анализи за нуждите на ръководството и други звена;
 • Идентифициране на счетоводни и финансови несъответствия и предлагането на навременни и работещи решения;
 • Участие в процеса на подбор на кандидати за доставчици на стоки и услуги при провеждане на конкурс (вкл. определяне на критерии) и съгласуване на финансови параметри в проектодоговори;
 • Оказване на съдействие на други звена в банката при осъществяване на тяхната дейност

Ако проявявате интерес и отговаряте на следните изисквания:

 • Висше икономическо образование
 • Минимум 3 години професионален опит във финансова функция на кредитна/финансова институция или одитиращо предприятие (опит на подобна позиция ще бъде считано за предимство)
 • Напреднало ниво за работа с MS Excel
 • Английски език – работно ниво, позволяващо разбиране на документация на английски език;
 • Аналитични умения с внимание към детайла
 • Силни комуникативни и междуличностни умения
 • Проактивно поведение при идентифициране на проблеми и предлагане на възможни решения
 • Способност за самостоятелно изпълнение на поставените задачи

Ние предлагаме:

 • Отлични условия на труд и предпоставки за професионална реализация в авторитетна финансова институция със специфичен профил в банковата система
 • Разнообразни възможности за надграждане и усъвършенстване на ключови знания, компетенции и умения в динамична и интересна среда
 • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки
 • Израстване в силен екип от доказани експерти в областта на финансите, в условията на сътрудничество и партньорство

 

Ако проявявате интерес към обявената позиция и отговаряте на изискванията, моля, изпратете вашето CV и мотивационно писмо на jobs@bdbank.bg, не по-късно от 20 юли 2022 г.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

 

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

 

 

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster