search-icon

Главен експерт в управление "Корпоративно банкиране"

Българска банка за развитие е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността й е подпомагането и насърчаването на малкия и средния бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Главен експерт в управление „Корпоративно банкиране“.


Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ с икономическа насоченост;
 • Минимум 2 години опит в сферата на дейност на длъжността.
 • Познаване на нормативната уредба в областта на банковата дейност; познаване и ползване на добрите банкови практики при работата с клиенти; квалификация в областта на финансовия анализ и др.
 • Компютърни умения за работа с MS Office (Excel, Word, Power Point);
 • Добро владеене на финансов (бизнес) английски език - писмено и говоримо.


Основни задължения и отговорности:

 • Проучва и анализира бизнеса на съществуващи и потенциални клиенти на банката;
 • Поддържа регулярен контакт с клиентите на управлението и посещава финансираните обекти;
 • Договаря финансовите условия по сделките с управляващите и представляващи съответното дружество;
 • Изготвя кредитни предложения в съответствие с утвърдените правила и процедури;
 • Изготвя проекти на договори, анекси и свързаните с тях правни документи, необходими за отпускане на средства по одобрени кредити;
 • Поддържа кредитни досиета и отговаря за актуалността на информацията и съдържанието им;
 • Изготвя документация, подпомагаща работата на екипа;
 • Следи за качеството на поверения му кредитен портфейл и др.

 

В „Българска банка за развитие“ АД ще имате възможност:

 • Да допринесете за развитието на стабилна финансова институция със специфичен профил;
 • Да обогатявате своите знания и компетенции;
 • Да бъдете част от динамичен екип;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

 


 

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси