search-icon
Мениджър връзки с корпоративни клиенти

Мениджър връзки с корпоративни клиенти

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за малките и средни предприятия, да създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно, да бъде партньор на бизнеса и да финансира, подкрепя и консултира растежа на малките и средни предприятия, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

Търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Мениджър връзки с корпоративни клиенти.

Основни задължения:

 • Привличане на нови корпоративни клиенти и развиване на устойчиви професионални отношения с тях;
 • Разработване и прилагане на целеви план, насочен към разширяване на портфолиото от клиенти;
 • Консултира и договаря специфични условия за сделки с корпоративни клиенти, свързани с предоставянето на банково финансиране;
 • Отговаря за изпълнението на количествени и качествени търговски цели;
 • Управлява и развива портфолиото от клиенти;
 • Анализ на финансови отчети на корпоративни клиенти и структуриране на кредитни сделки;
 • Оценява, определя и реализира целите за бизнес растеж;
 • Активно участва в процеса на създаване и развитие на нови продукти и услуги за корпоративни клиенти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование със специалност Финанси, Икономика или Бизнес администрация;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите и по-специално кредитиране на фирми;
 • Умения за работа с финансово-счетоводни документи;
 • Умения за създаване и поддържане на дългосрочни партньорства и взаимоотношения с клиенти;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Работа в екип и лидерски умения;
 • Владеене на английски език;
 • Технически умения за работа с основни ИТ приложения;

При нас ще имате възможност:

 • Да се развивате в стабилна финансова институция със специфичен профил;
 • Да обогатявате своите знания и компетенции;
 • Да бъдете част от динамичен екип;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster