search-icon

Младши системен администратор

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес.


Към настоящия момент търсим кандидат за позицията Младши системен администратор.

Описание на длъжността: Участва в планиране, разработка, внедряване, поддръжка и подобряване на ИТ инфраструктурата и системния софтуер в Българска банка за развитие в отдел „Инфраструктура и системен софтуер“.
 

Основни задължения и отговорности:

 • Управление на ИТ системни ресурси като:
   • Мрежова инфраструктура – Firewalls, Switches, Routers, VPNs;
   • Storages;
   • Сървърна виртуална инфраструктура VMware;
   • Мобилни и стационарни работни станции, мобилни телефони, IP телефония, Windows 10, MS Office;
   • Сървърни операционни системи - Windows; Active directory, Exchange, DNS, DHCP, SharePoint, файлови услуги, ESET антивирусна и антиспам защита, Backup/Archive, WSUS и Data Base сървъри – като познанието за работа с тях е предимство;
   • Локална мрежа;
 • Участие в проекти или други инициативи за дизайн на услуги/системи в ИТ, включително разработка на механизми за мониторинг и отчетност по качествени критерии;
 • Участие в разработка на план за непрекъсваемост в ИТ на услуги/системи;
 • Провеждане на тестове на ИТ системни ресурси преди внедряване в работна среда;
 • Внедряване на ИТ системни ресурси в работна среда;
 • Поддържа в актуалност информацията за конфигурациите на услугите/системите в ИТ;
 • Диагностициране и отстраняване на проблеми
 • Участие в периодични тестове на планове за възстановяване при аварии;

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на информационните технологии, техническо, математика;
 • Длъжността е подходяща и за студент в последна година от придобиване на висше образование в областта на информационни технологии, техническо, математика;
 • Налични сертификати в областта на управление на сървърна или мрежова инфраструктура MS, Cisco, Oracle; или
 • Препоръка от работодател в областта на информационните технологии за натрупан професионален опит от 1 година;
 • Общо познаване за управление на процеси;
 • Разбиране на съвременните технологии в ИТ, работа с бази данни;
 • Аналитично мислене с умения за решаване на проблеми;
 • Отборен играч, ориентиран към резултатите;
 • Владеене на технически английски език, свързан с ИТ.

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност:

 • Да допринасяте за осъществяване на мисията и целите на Банката като основен партньор на малките и средни предприятия в България;
 •  Да спомагате развитието на IT функция в Банката и нейното ефективно и полезно взаимодействие с другите звена на Банката;
 • Да обогатявате и задълбочавате професионалните си познания и свободата да бъдете себе си;
 • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

 

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster