search-icon

Началник на отдел „Реструктуриране и оздравяване“ към управление „Проблемни вземания“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Началник на отдел „Реструктуриране и оздравяване“ към управление „Проблемни вземания“.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо, образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Минимум 5 години в сферата на дейност на длъжността на същата или подобна ръководна позиция във финансова институция;
 • Добро познаване на нормативните актове на БНБ, на ЕК и др. имащи отношение към управлението на влошени експозиции и тяхното оздравяване;
 • Много добри познания по бизнес управление и умения за водене на преговори. Аналитичност и финансов анализ;
 • Компютърни умения за работа с MS Office (Excel, Word, Power Point) и със специализиран софтуер;
 • Опит в ръководене на хора и умения за работа в екип;
 • Отлично владеене на aнглийски език. 

Основни задължения и отговорности:

 • Отговорен за управлението на портфолио от кредитни експозиции на работещи дружества в затруднено финансово състояние, при които се налагат решаване на различни бизнес и организационни проблеми, чрез  реструктуриране и управление на процеси, с крайна цел оздравяването им, като дружества и експозиция към банката;
 • Отговорен за изпълнението на стратегията за необслужвани и реструктурирани  експозиции и годишния бюджет и план в поверения му отдел;
 • Организира, контролира и участва в анализа на дейността на кредитополучателите, поети за администриране от отдела и оказва съдействие за разрешаване на поставени от служителите от звеното въпроси;
 • Съгласува представените му резултати от извършените проверки на документацията, относно възникване и изменение на вземания и учредени обезпечения; управление на обезпечения по влошените кредити и мониторингови инспекции при кредитополучателите;
 • Съгласува предложения до ръководството за индивидуални стратегии или относно текущи въпроси по влошени експозиции;
 • Отговаря за мониторинга на договорените условия с кредитополучатели в портфейла на отдела и др.

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност:

 • Да допринесете за развитието на стабилна финансова институция със специфичен профил; 
 • Да прилагате и обогатявате своите знания и компетенции; 
 • Да бъдете част от динамичен екип;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.
 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster