search-icon

Началник на управление „Информационни технологии“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Началник на управление „Информационни технологии“.


Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование (информационни технологии, техническо, математика), , образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Минимум 10 години професионален опит в сферата на информационните технологии, от които поне 4 години на ръководна позиция,
 • Задълбочено познаване на процесите за администриране и управление на данни;
 • Силно аналитичен начин на мислене с превъзходни умения за решаване на проблеми;
 • Изключителни комуникационни и презентационни умения;
 • Добро разбиране на съвременните бази данни и технологиите на информационните системи;
 • Владеене на английски език;
 • Опит в ръководене на хора и умения за работа в екип.


Основни задължения и отговорности:

 • управление на ИТ персонала и разработване на цели на отдела;
 • изготвяне на и надзор върху изпълнението на ИТ бюджета;
 • планиране, внедряване и поддържане на ИТ системи и операции;
 • управление на нуждите от разработка на софтуер на организацията;
 • разработване на ИТ политики, процедури и най-добри практики;
 • да бъде в крак с ИТ тенденциите и нововъзникващите технологии;
 • разработване и прилагане на най-добрите ИТ практики в цялата организация;
 • гарантиране, че ИТ стратегиите и процесите поддържат целите на цялата компания;
 • поддържане и надзор на взаимоотношенията с доставчици и изпълнители; 
 • съветва борда на директорите и други ръководители в организацията за ползите и рисковете от нови проекти, свързани с ИТ.

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност:

 • Да допринесете за развитието на стабилна финансова институция със специфичен профил;
 • Да прилагате и обогатявате своите знания и компетенции;
 • Да бъдете част от динамичен екип;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси