search-icon

Началник отдел „Банкова сигурност“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за малките и средни предприятия, да създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно, да бъде партньор на бизнеса и да финансира, подкрепя и консултира растежа на малките и средни предприятия, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

Търсим утвърден професионалист, който да се присъедини към нашия екип на длъжност началник отдел „Банкова сигурност“ в управление „Сигурност“.

Основни задължения и отговорности:

 • Организира, контролира и ръководи дейността на служителите от поверения му отдел в областта на сигурността на банкирането, проверка и проучване на клиентите на Групата на ББР ЕАД и изготвянето на становища за репутационния риск на потенциални клиенти във връзка с кредитните процедури; 
 • Разработва, съгласува и актуализира нормативните документи, свързани с процеса на кредитиране и подобряване на процесите за осигуряване на сигурност, относно информацията придобивана от вътрешни и външни източници и информационни системи за нуждите на Групата на ББР ЕАД;
 • Предлага на ръководството на управлението усъвършенстване и привеждане в съответствие с вътрешнонормативната база на дейността по даване на становища;
 • Осигурява пълна, навременна и коректна информация, свързана с поверената функционална област за нуждите на ръководството на банката;
 • Създава и поддържа контакти със службите на МВР и специалните служби на Р. България по проблемите на банковата сигурност.

Основни изисквания: 

 • Висше образование;
 • Над 5 години професионален опит в областта. Специална подготовка и познания относно работата на МВР и специалните служби ще се счита за предимство;
 • Детайлно познаване на нормативната база, свързана с процеса на кредитиране и достъпа до информация, спазване стандартите за достъп до класифицирана информация и такава съдържаща лични данни;
 • Умения за работа с MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access);
 • Умения за управление на екипи и процеси;
 • Устойчивост, надеждност и ориентираност към резултати.


Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.


 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster