search-icon

Старши счетоводител в отдел „Вътрешно счетоводство“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Старши счетоводител в отдел „Вътрешно счетоводство“

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование;
 • Минимум 5 години стаж на същата или сходна позиция;
 • Познаване на нормативната база, третираща счетоводната отчетност и данъчното облагане;
 • Компютърни умения – WORD, EXCEL – много добро ниво;
 • Опит на същата или подобна позиция в кредитна институция ще се счита за предимство;
 • Доброто владеене на английски език (писмено и говоримо) ще се счита за предимство;
 • Комуникативност и умения за работа в екип, коректност, лоялност, инициативност, yмeния зa тoчнa oцeнкa нa paзнopoдни cитyaции и кaзycи, дискретност при работа с банкови документи.

Основни задължения и отговорности:

 • Изготвя, оформя и обработва документи, свързани с вътрешнобанковото счетоводство;
 • Урежда своевременно сметните взаимоотношения по договори и други с юридически и физически лица – контрагенти на банката;
 • Изчислява и осчетоводява вноските за държавния и общинския бюджет по ЗКПО и  ЗМДТ;
 • Съставя регистрите и декларациите по ЗДДС;
 • Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица;
 • Подготвя данни за статистически отчети и формуляри свързани с дейността на звеното;
 • Отговаря за спазването на основните счетоводни принципи;
 • Отговаря за съхраняването на счетоводната документация;
 • Информира се и следи за промени и актуализации в нopмaтивнaтa бaзa, засягащи дейността на отдела;
 • Осигурява пълна, навременна и коректна информация, в рамките на дейността си, за нуждите на ръководството;
 • Изпълнява други задачи възложени от прекия ръководител.

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност:

 • Възможност за развитие в авторитетна финансова институция със специфичен профил;
 • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки; 
 • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
 • Динамична и интересна работа.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо до 31.05.2022 г.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

 

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster