search-icon
Юрисконсулт в отдел "Бизнес дейности", управление „Правно“

Юрисконсулт в отдел "Бизнес дейности", управление „Правно“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за малките и средни предприятия, да създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно, да бъде партньор на бизнеса и да финансира, подкрепя и консултира растежа на малките и средни предприятия, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

Търсим старши юрисконсулт в отдел „Бизнес дейности“ в управление „Правно“, утвърден професионалист, с разнообразни правни, бизнес и административни знания и умения, който да се присъедини към нашия  мултидисциплинарен правен екип.

Основни задължения и отговорности:

 • Осъществява правна подкрепа на функционалните бизнес звена в банката; 
 • Участва в структуриране на сделките за предоставяне на различни форми на финансиране, изготвя пpaвни cтaнoвищa, проекти на договори за финансиране, акцесорни сделки и свързани с тях документи, учредява обезпечения; 
 • Осъществява правно съдействие при мониторинг и управление на редовни експозиции и преструктуриране на влошени експозиции;
 • Съдейства при сключване на договори с международни партньори на банката за получаване на ресурс за финансиране и/или предоставяне на гаранции по европейски и национални програми; 
 • Подпомага сключването и изпълнението на други банкови договори – за търговско финансиране (гаранции, акредитиви, инкасо), договори за депозитни продукти и особени сметки;

Основни изисквания: 

 • Завършено висше юридическо образование и юридическа правоспособност;
 • Опит в кредитна или финансова институция в сферата на корпоративното банкиране минимум 3 години;
 • Отлично познаване на приложимото местно законодателство и съдебна практика и на препоръките на европейските регулаторни органи относно основните банкови сделки;
 • Отлично работно ниво на английски език – писмено и говоримо;
 • Технически умения за работа с основни ИТ приложения;
 • Устойчивост, надеждност и ориентираност към резултати.

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност:

 • Да допринасяте за осъществяване на мисията и целите на банката като основен партньор на малките и средни предприятия в България;
 • Да спомагате развитието на правната функция в банката и нейното ефективно и полезно взаимодействие с другите звена;
 • Да обогатявате и задълбочавате професионалните и общите си познания; 
 • Да бъдете част от мултидисциплинарен правен екип, с възможност за инициативност и самостоятелно постигане на целите; 
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография до 15.08.2023 г.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster