Одобрени кредити - статистика

Официален източник на информация за финансовата подкрепа на пострадалите физически лица и фирми от пандемията COVID-19

  • Физически лица
    Общ размер на гарантираните от ББР кредити
    Брой одобрени гаранции за кредити по програмата
  • Бизнес клиенти
    Общ размер на гарантираните от ББР кредити
    Виж регистър
* Данните са към предходния ден

Въпроси и отговори

Sample pic

Въпроси и отговори