Одобрени кредити - статистика

Официален източник на информация за финансовата подкрепа на пострадалите физически лица и фирми от пандемията COVID-19

* Данните са към предходния ден

Въпроси и отговори

Sample pic

Въпроси и отговори