Търговска банка Договорен лимит Одобрени за гарантиране средства Брой кредитополучатели
Банка ДСК ЕАД 44000000 11546173 103
Инвестбанк АД 20000000 2800000 12
Търговска банка Д АД 2000000 0 0
УниКредит Булбанк АД 280000000 67278042 609
Алианц Банк България АД 50000000 3518000 16
Обединена българска банка АД 80000000 0 0
Първа инвестиционна банка АД 96000000 19054799 104
Юробанк България АД (Пощенска банка) 136000000 33403883 255
Българо-американска кредитна банка АД 35000000 20519200 110