Регистър за бизнес кредитите

Име на кредитополучателя ЕИК Банка-партньор, отпуснала заема
ТАРСИС ХОТЕЛ ООД 130506645 Българо-американска кредитна банка АД
Троя -Стил ЕООД 104603274 Българо-американска кредитна банка АД
Кеш - Ауто ЕООД 831497298 Българо-американска кредитна банка АД
МЕЙДЖЪР ВК ЕООД 117640582 Българо-американска кредитна банка АД
МЕЙК-БЪЛГАРИЯ ЕООД 202033403 Българо-американска кредитна банка АД
МОНТЕС ЕООД 175015323 Българо-американска кредитна банка АД
Уайнрум ЕООД 204504448 Българо-американска кредитна банка АД
СТОЖЕР - 77 ЕООД 202371091 Българо-американска кредитна банка АД
ГРАН-БГ ООД 204268624 Българо-американска кредитна банка АД
Динамик Партс Груп ЕООД 202822418 Българо-американска кредитна банка АД
РЕЛАКС АУТО ГРУП ЕООД 202818521 Българо-американска кредитна банка АД
БУЛКОМЕРС ООД 123156949 Българо-американска кредитна банка АД
ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 203893854 Българо-американска кредитна банка АД
АГР ФУУДС ЕООД 204558182 Българо-американска кредитна банка АД
ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ ЕООД 202484662 Българо-американска кредитна банка АД
Булпакиджинг ЕООД 204544108 Българо-американска кредитна банка АД
Фънки плюс ЕООД 200765493 Българо-американска кредитна банка АД