Въпроси и отговори

  • ?

   Банката ми отказа кредита, защото работодателят ми не е изряден спрямо моите осигуровки. Възможно ли е да кандидатствам отново, след като той изпълни задълженията си?

  • Да, можете да кандидатствате отново в същата или в друга банка-партньор по програмата.

   Още
  • ?

   Какви са документите за служители в неплатен отпуск?

  • Вижте повече какви образци на декларации се изискват.

   Още
  • ?

   Има ли образец на декларация за платени осигурителни вноски и ако има – къде може да бъде намерен?

  • Вие декларирате, че вноските ви са платени, а банката, пред която кандидатствате, проверява това.

   Още
  • ?

   Защо ББР ми отказа кредита?

  • ББР нито одобрява, нито отказва кредитите по програмата. Тя включва изпратените й от търговските банки кредити в издадена от нея портфейлна гаранция.

   Още
  • ?

   Какви са документите за самоосигуряващи се лица?

  • Документ за регистрация, декларация за прекъсната дейност, документ за спад на доходите. Повече за тях вижте тук.

   Още
  • ?

   Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?

  • Да, ако полагат легално труд в страната и отговарят на другите изисквания по програмата.

   Още
  • ?

   Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм на срочен трудов договор, с изпитателен срок или на непълен работен ден?

  • Да, стига да отговаряте на условията на програмата.

   Още
  • ?

   Мога ли да кандидатствам за безлихвен кредит, след като съм бил в неплатен отпуск, но съм се върнал на работа?

  • Да, съгласно промените в правилата вече можете да кандидатствате за кредит, ако сте се върнал на работа.

   Още
  • ?

   Мога ли да кандидатствам, ако получавам страничен доход от наем, но съм в неплатен отпуск?

  • Да, доходът от наем не е доход от трудова дейност.

   Още
  • ?

   В програмата пише, че не се дължат такси и комисиони, но от търговската банка ми наложиха такса. Защо?

  • Не се дължат такси за разглеждането и отпускането на кредита. Ако са ви наложили такси, вероятно те са за разкриване и управление на сметка.

   Още
  • ?

   Търговската банка, при която кандидатствах, отказа кредита ми. Какво да направя?

  • Важно е да знаете, че подобно събитие не е пречка да кандидатствате отново, в същата или в друга банка.

   Още
  • ?

   Може ли пенсионер да кандидатства за безлихвено кредитиране?

  • Да, без значение дали е на трудов договор или самоосигуряващо се лице.

   Още