Защо ББР ми отказа кредита?

ББР нито одобрява, нито отказва кредитите по програмата. Тя включва изпратените й от търговските банки кредити в издадена от нея портфейлна гаранция.