Bulgarian development bank Bulgarian development bank

Search

Products

 • Свободен ресурс

  On-Lending financing

  Българската банка за развитие предлага свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране, предоставен от Немската банка за развитие KfW

  View all
 • Покана до взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани за заявяване на интерес за участие в нова он-лендинг

  On-Lending financing

  Българската банка за развитие отправя покана до взаимоспомагателните кредитни кооперации на частните земеделски стопани (Кредитните кооперации) за участие в нейната нова Програма за индиректно финансиране.

  View all
 • Програма КОСМЕ+

  On-Lending financing

  Нова програма на ББР ще предостави възможност на малките и средни предприятия да получават чрез търговските банки кредити в размер до 293 хил. лева при два пъти по-ниски обезпечения. Това ще стане благодарение на получена в края на 2016 г. контрагаранция по програма COSME на ЕИФ с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (Плана „Юнкер“).

  View all
 • Leasing line

  On-Lending financing

  Bulgarian Development Bank has launched a new on-lending program, through which it aims to ease the lease terms related to purchasing of machinery and equipment for micro, small and medium enterprises. Under the program for indirect financing „Leasing line“, non-banking financial institutions will be able to apply. In turn, they will provide the resources to Bulgarian companies from the sector of micro, small and medium business, which want to purchase movable property.

  View all
 • On-lending programme FORWARD

  On-Lending financing

  Partner programme of BDB for indirect funding of micro, small and medium-sized businesses

  View all