Bulgarian development bank Bulgarian development bank

Search

Програма КОСМЕ+

On-Lending financing

С настоящото Българска банка за развитие (ББР) има удоволствието да се обърне към всички търговски банки в страната, отправяйки им покана за заявяване на интерес към участие в новата Програма на ББР за индиректно финансиране  на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции – Програма "КОСМЕ+".

Настоящото финансиране е осъществено благодарение на Гаранцията, която е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиранe.

Това е поредната, девета Програма за индиректно финансиране на малки и средни предприятия, реализираща се в съответствие с чл. 4, ал.1, т.4 от Закона за Българската банка за развитие.

Посредством нея, с подкрепата на Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за Стратегически Инвестиции, ББР дава на малките и средни предприятия възможност да получат чрез обслужващи ги търговски банки-номинирани за партньори на ББР, нисколихвено финансиране в комбинация с осигурени от ББР до 60 % кредитна защита на портфейлна база в съответствие с правилата на Програмата.

В портфейлите могат да се включват, както кредити, предоставени на МСП при атрактивни лихвени нива, така и банкови гаранции. Прилагат се още по облекчени изисквания към предоставените от малкия и среден бизнес обезпечения.

Участието в програмата нито изключва, нито ограничава партньорство с Национален гаранционен фонд ЕАД. Допустима е работа и с двете институции в групата, на принципа една подсделка само в един гарантиран портфейл по COSME.

Ще очакваме Вашите заявки в срок до двадесет дни от публикуването на настоящата покана - до края на април 2017 г. В тях следва да заявите обемът от търсеното финансиране по Програмата, предлаганото обезпечение, предлаганите условия по подсделките с МСП, съгласно рамковите параметри на Програмата, насрещни предложения за параметри на финансирането, ако има такива и актуална финансова отчетност, с опция за предоставяне на допълнителни документи, за целите на селекцията на банките партньори.

Приложения: 

  • Рамкови условия на „Програма на ББР за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции – Програма "КОСМЕ+" - подпродукт в рамките на Програма "Напред" на ББР
  • Списък на ЕИФ със забранени сектори за финансиране