Bulgarian development bank Bulgarian development bank

Search

Свободен ресурс

On-Lending financing
Българската банка за развитие предлага свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране, предоставен от Немската банка за развитие KfW

Общ размер на финансирането: 3 151 874,85 евро

Максимална експозиция към банка: до 1 000 000 евро

Срок на погасяване: 30.12.2038

Лихвен процент за он-лендинг финансирането: по договаряне и съгласно вътрешните регулации на ББР

Целево усвояване: за последващо предоставяне на заеми на МСП – клиенти на банките.

  • Допустими за последващо финансиране са:
    микро, малки и средни предприятия с над 50% частно участие; максимална експозиция към един кредитополучател – до 51 129 евро;
  • Mаксимален размер за МСП с до 50 служители (инвестиционни и оборотни кредити) – 51 129 евро;
  • Mаксимален размер за МСП с до 20 служители (оборотни кредити) – 26 565 евро;
  • Срок на заема – от 2 месеца до 3 години;
  • Други условия - съгласно одобрения от Министерство на финансирате Договор за заем с банката партньор и конкретно постигнатите договорености с ББР.

За въпроси и информация:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg 

тел.: 02/93 06 391, 02/9306 364