Zero Tolerance of Corruption

Zero Tolerance of Corruption

Whistleblowing (BDB breach reporting mechanism)

Прикачени файлове

Успешно изпратена форма!

A suspected breach of relevant Union law directly to the e-mail& signals@bdbank.bg

Whistleblowing Procedure at Bulgarian Development Bank Group

The whistleblowing procedure is an element of the corruption prevention system implemented in BDB Group. The institution is aware of the negative effect that misconduct, malpractice or wrongdoing may have and encourages its employees and customers to raise any concerns or specific suspicions they may have about irregularities.

See more
Whistleblowing Procedure at Bulgarian Development Bank Group

В Групата на ББР (Банката и дъщерните ѝ дружества) се прилага Система за превенция на корупцията и измамите, елемент от която е създаването на канал за ефективно подаване на сигнали за нередности. Сигнал за нередност може да бъде подаден и на телефон 02 986 34 82 (разговорите се записват). В съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация, не подлежат на разглеждане анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

fixed-button-icon Apply fixed-button-icon Online banking
Exchange rates
Interest indices

Business Booster