On-lending financing

Free resource

Свободен ресурс, предназначен за финансиране чрез банки-партньори и небанкови финасови институции.

See more ➔

On-lending Program "BROD"

The Bulgarian Development Bank offers indirect financing for small and medium enterprises through commercial banks and non-bank financial institutions - partners of BDB.

See more ➔

ALL / 4 / SME On-lending Program

Българската банка за развитие предлага индиректно финансиране чрез предоставяне на кредитни линии на лизингови компании в полза на малките и средните предприятия. Стартовият бюджет на „Програма ОЛ/4/МСП“ е 30 млн. евро. Максималният размер за кредитните линии, предоставяни на он-лендинг партньорите, е 3 млн. евро.

See more ➔

Leasing Line On-lending Program

Българската банка за развитие (ББР) има удоволствието да отправи тази покана до всички заинтересувани небанкови финансови институции в страната, за кандидатстване с цел партньорство с ББР в нейната нова програма на индиректно финансиране, предвиждаща предоставянето на финансов лизинг на малки и средни предприятия в България "Лизинг лайн".

See more ➔

COSME+ On-lending Program

Във връзка с разширяването на програмата на ББР за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (Програма "КОСМЕ+"), Българската банка за развитие отправя покана до търговските банки и до финансовите институции, вписани в регистъра на БНБ по чл. 3а от Закона за кредитните институции за заявяване на интерес за участие в разпределянето към МСП на осигуреното по програмата финансиране, съгласно оповестените на сайта на ББР рамкови условия.

See more ➔

On-lending Program for Credit Cooperatives

On-lending Program for Credit Cooperatives

See more ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Online banking fixed-button-icon Apply
fixed-button-icon Exchange rates
fixed-button-icon Interest indices

Business Booster