продукти

Products

Financial support for victims of COVID-19

Антикризисна програма в подкрепа на бизнеса, чиято цел е ББР да предостави гаранции в полза на търговските банки, които от своя страна да формират портфейли от кредити към микро, малки, средни и големи предприятия, пострадали от избухването на СOVID-19 и да осигурят ликвидност на кредитополучателите.
Безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се - програма, насочена към подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски производители, сезонни работници, които са преустановили дейността си.

See more ➔

On-lending financing

ББР е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. Програмите са насочени към подкрепа на микро-, малки и средни предприятия и се осъществяват в партньорство с търговските банки и небанковите финансови институции в страната.

See more ➔
експортно финансиране

Export financing

Кредити за предекспортно финансиране (до 5 млн. лева) и за следекспортно финансиране (за финансиране на чуждестранни вносители и техните банки).

See more ➔

Working capital funding

Purpose of the loans: to finance the main activity (acquisition of raw materials and materials, goods in turnover, other short-term assets, coverage of current expenditure, etc.)

See more ➔

Project funding

In addition to the standard set of financial instruments, the Bulgarian Development Bank offers project funding for investment projects in Bulgaria. Applicants may be both newly created project companies and existing companies with loan and financial history.

See more ➔

Investment funding

Purpose of the loans: to acquire long-term assets, enterprises or separate prats of them, for new construction, reconstruction, expansion and other similar purposes.

See more ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Online banking fixed-button-icon Apply
fixed-button-icon Exchange rates
fixed-button-icon Interest indices