News

News

BDB to provide funding for the National Programme for Energy Efficiency

BDB to provide funding for the National Programme for Energy Efficiency

30 януари 2015

Българската банка за развитие (ББР) ще привлече финансов ресурс в размер на 1 млрд. лева за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Банката ще получи държавна гаранция, съгласно чл. 100 от Закона за Държавния бюджет за 2015 г., която ще спомогне за привличането на заемен ресурс от международни финансови институции при възможно най-добри условия.

See more ➔
BDB signs first targeted financing contract under Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings

BDB signs first targeted financing contract under Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings

The Bulgarian Development Bank (BDB) has received an application under the first targeted financing contract under the National Programme for Energy Efficiency of Multi-Family Residential Buildings. The association applying for a grant under the programme is a condominium of bl. 1 in the Mladost residential district in Vratsa.

See more ➔
fixed-button-icon Apply fixed-button-icon Online banking
Exchange rates
Interest indices
booster imager

Business Booster