Новини

Новини

ББР ще осигури финансиране за Националната програма за енергийна ефективност

ББР ще осигури финансиране за Националната програма за енергийна ефективност

30 януари 2015

Българската банка за развитие (ББР) ще привлече финансов ресурс в размер на 1 млрд. лева за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Банката ще получи държавна гаранция, съгласно чл. 100 от Закона за Държавния бюджет за 2015 г., която ще спомогне за привличането на заемен ресурс от международни финансови институции при възможно най-добри условия.

Виж още ➔
ББР сключва първия договор за целево финансиране по програмата за саниране на жилищни сгради

ББР сключва първия договор за целево финансиране по програмата за саниране на жилищни сгради

12 февруари 2015

В Българска банка за развитие (ББР) е постъпило искане по първия договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Сдружението, което кандидатства за безвъзмездна помощ по програмата, е на етажната собственост на бл. 1 в жк „Младост“ във Враца.

Виж още ➔
Изменения в указанията по Националната програма за енергийна ефективност

Изменения в указанията по Националната програма за енергийна ефективност

10 февруари 2017

Българска банка за развитие прави следните изменения и допълнения в Указанията към общините, областните управители и сдруженията.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster