search-icon
Check list and marker

Обезпечения

  • Комбинация от всички допустими от банката вещни обезпечения по отношение на инвестиционните кредити и гаранция от ЕИФ. Допълнителното вещно обезпечение не следва да надхвърля  50% от размера на кредита
  • За оборотни кредити не се изисква допълнително материално обезпечение, а следва да се използва само гаранцията по InvestEU
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster