search-icon

Подкрепа за розопреработване

Директни кредити за микро-, малки и средни предприятия

На база на натрупания опит през изтеклата година Българската банка за актуализира параметрите на специалния продукт с преференциални условия за подкрепа на българските розопреработватели.

Револвираща кредитна линия за оборотни средства

Суми до 1,5 млн. лева със срок до 60 месеца

Минимални изисквания за обезпеченост, вкл. залог на розово масло

Залог на розово масло

С цел облекчаване на условията за финансиране, Българската банка за развитие приема за обезпечение на кредитите включително особен залог на количества розово масло в Националния институт за изследвания и сертификация по реда на ЗОЗ.

За целта се сключва тристранен договор между Българската банка за развитие, института и кредитополучателя.

Други приемливи обезпечения са залог по ЗДФО върху настоящи и бъдещи вземания на предприятието и солидарния/те длъжник/ци ( в случай че има такива) по всички техни сметки, открити и които предстои да бъдат открити в ББР.

За кого е предназначена програмата?

Допустими за кандидатстване по програмата са кандидати, които отговарят едновременно на следните критерии:

1) Да са търговци, регистрирани в Република България съгласно Търговския закон или да имат регистрация като земеделски производители.

2) Да са микро -, малки или средни предприятия по смисъла на чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средни предприятия.

3) Да са вписани в Националния електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза.

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

Отразяваме нуждите на сектора
Улесняваме достъпа до финансиране
Подкрепяме българското производство
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster