Он-лендинг програма "Лизинг Лайн"

Он-лендинг програма "Лизинг Лайн"

Отворена покана до небанковите финансови институции, предоставящи активи на финансов лизинг

Кандидатстване за дългосрочен заемен ресурс по обновената Програма на Българска банка за развитие за малки и средни предприятия - лизингополучатели (Програма Лизинг лайн)

Българската банка за развитие (ББР ЕАД) има удоволствието да отправи тази покана до всички заинтересувани небанкови финансови институции в страната, за кандидатстване с цел партньорство с ББР ЕАД по нейната обновена програма на индиректно финансиране, предвиждаща предоставянето на финансов лизинг на малки и средни предприятия в България "Програма Лизинг лайн".

Инициираните промени  по Програма "Лизинг лайн" са следствие на натрупаната до момента практика, както и желанието на ББР ЕАД да увеличи полезното действие на продукта, както спрямо  лизинговите компании - партньори на банката, така и  спрямо крайните получатели - МСП.

Промените в Програма "Лизинг лайн" са насочени към:

  1. Възможност за дългосрочно използване на предоставения револвиращ кредитен ресурс: предоставяните от ББР ЕАД кредитни линии вече са с максимален срок до 10 години, от които до 5 години срок за усвояване и револвиране, следвани от до 5 години срок за окончателно погасяване;
  2. Включване на възможността финансовите институции-лизингодатели да използват кредитния ресурс за покупка и последващо отдаването на финансов лизинг на недвижими имоти за търговски, производствени и административни нужди, включително земеделска земя.

Повече информация за Рамковите условия на Програма Лизинг лайн може да бъде видяна тук.

Проявяващите интерес към партньорство небанкови финансови институции, регистрирани в Българска народна банка и реализиращи като свой предмет на дейност финансов лизинг, могат да заявят предварителен интерес за участие в Програма "Лизинг лайн" на електронен адрес externalprogrammes@bdbank.bg и / или на адреса на управление на ББР ЕАД: гр. София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №1.

За повече информация можете да се свържете с нас на телефони: 02/ 9306 319, 02/ 9306 293; 02/ 9306 497 или 02/9306 364, както и на e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg, за Управление "Външни програми".

Отправената покана не представлява ангажимент и не съдържа изявление за поемане на ангажимент за сключване на договор по Програмата, от страна на ББР ЕАД.

Предварително заявен интерес от небанкова финансова институция за участие в Програмата няма да се счита за поет ангажимент за участие и по никакъв начин не е обвързващ за заявилата интерес лизингова компания.

В индиректното финансиране по Програмата се участва след кандидатстване, одобряване и сключване на договор между ББР ЕАД и избраната небанкова финансова институция, в съответствие с относимите правила и процедури на банката.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster