Он-лендинг програма "НАПРЕД"

Он-лендинг програма "НАПРЕД"

Партньорска програма на ББР за индиректно финансиране на микро, малък и среден бизнес 

 

Бюджет на програмата: 150 млн. лева

Цел на кредитите:

  • Оборотно и инвестиционно финансиране на малки и средни фирми (нови кредити);
  • Рефинансиране на инвестиционни кредити, предоставени след 01.07.2014 г., при които, вследствие на финансираната от банката-партньор инвестиция, са открити и се поддържат за срока на кредита над 30 нови работни места.
  • За рефинансиране на кредити, отпуснати след 01.01.2014 г., могат да кандидатстват фирми, които реализират инвестиции в области с висока безработица като Видин, Монтана, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Пазарджик, Смолян и Кюстендил.

Крайни кредитополучатели: отговарящи на условията за допустимост микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, регистрирани и осъществяващи своята стопанска дейност в Р България.

Максимален размер на кредитите: 3 млн. лв. или равностойността им в евро

Програмата предвижда възможност ББР да поема част от риска по предоставени от банки-партньори кредити за бизнеса в размер до 30% от стойността на отделните подзаеми.

Лихвен процент: Определя се индивидуално от търговските банки, но не по висок от:

  • 3М EURIBOR + до 4,7 % при споделяне на риска от ББР
  • 3М EURIBOR + до 4,9 % ако ББР не е поела гаранционен ангажимент

Максимален процент на предоставеното от МСП обезпечение: до 110 % от размера на кредита.

Банки-партньори на ББР, с които към момента вече са сключени договори за реализацията на Програмата:

Предстои сключването на договори и с други търговски банки.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster