search-icon

Финансиране на групи и организации на земеделски производители

Директни кредити за оборотни средства или инвестиции

Българската банка за развитие създаде специален продукт с преференциални условия за групи от земеделски производители. Средствата се предоставят за покриване на нуждите им от ликвидност и/или финансиране на техни инвестиционни намерения. Предвидената финансова подкрепа е в синхрон със стратегическите цели на ББР за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа и интегрирането му на външни пазари.

Общ размер на програмата 10 млн. лв.

Оборотно и инвестиционно финансиране

Кандидатстване до 31.12.2023 г.

Оборотни средства

Размер: до 40% от приходите от продажби за последната финансова година
Кредитна линия: 12 м. с възможност за продължаване до 60 м. общ срок
Оборотен кредит: до 36 м.
Гратисен период: до 6 м.
Срок на усвояване: до 3 м.

Инвестиции

Размер: до 90% от размера на инвестицията
Срок: до 72 м.
Гратисен период: до 12 м.
Срок на усвояване: до 12 м.
Самоучастие: поне 10%

Целеви групи

✔ Организации или групи на: производители на земеделски продукти (ГПО), производители на плодове и зеленчуци, производители в сектора на млякото и млечните продукти;
✔ Регистрирани в Търговския регистър като кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност, признати като организация или група на земеделски производители със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите;
✔ С приключена поне една финансова година, които не са в състояние на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост;
✔ С положителен собствен капитал и без сделки към финансови институции в просрочие, което да надвишава 30 дни по данни от Централния кредитен регистър.

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster