Он-лендинг програма за кредитни кооперации

Он-лендинг програма за кредитни кооперации

Българската банка за развитие предлага програма за индиректно финансиране, насочена към взаимоспомагателните кредитни кооперации на частните земеделски стопани (кредитните кооперации).

Регистрираните в БНБ взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани могат да кандидатстват за кредит от ББР, който впоследствие ще трябва да използват за целево последващо финансиране на стопанската дейност на своите членове - частни земеделски стопани и земеделски производители, при определените от ББР атрактивни условия и ниски лихвени нива.

Желаещите да участват в реализирането на Програмата кредитни кооперации следва да заявят писмено своя интерес за ползване на финансиране пред Българската банка за развитие на нейния адрес: гр. София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №1.

Заедно със заявяването на интерес отделните кредитни кооперации следва да посочат конкретните параметри на исканото от тях финансиране по Програмата, както и да приложат следните базови документи:

  1. Документ за вписване на кредитната кооперация в регистъра на БНБ по чл. 3а от Закона за кредитните институции
  2. ГФО за последните три календарни години

Актуализирани условия на програмата и образец на искането за финансиране можете да видите тук.

 

За въпроси и информация:
Управление „Външни програми“
e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg 
тел.: 02/45 29 497, 02/9306 364

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster