search-icon

Он-лендинг програма за кредитни кооперации

Отворена покана

 

Българската банка за развитие отправя покана до взаимоспомагателните кредитни кооперации на частните земеделски стопани (кредитните кооперации) за участие в програма за индиректно финансиране.

Регистрираните в БНБ взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани могат да кандидатстват за кредит от ББР, който впоследствие ще трябва да използват за целево последващо финансиране на стопанската дейност на своите членове - частни земеделски стопани и земеделски производители, при определените от ББР атрактивни условия и ниски лихвени нива.

Желаещите да участват в реализирането на Програмата кредитни кооперации следва да заявят писмено своя интерес за ползване на финансиране пред Българската банка за развитие на нейния адрес: гр. София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №1.

Заедно със заявяването на интерес отделните кредитни кооперации следва да посочат конкретните параметри на исканото от тях финансиране по Програмата, както и да приложат следните базови документи:

  1. Документ за вписване на кредитната кооперация в регистъра на БНБ по чл. 3а от Закона за кредитните институции;
  2. ГФО за последните три календарни години;
  3. Подаваната към БНБ финансова и регулаторна отчетност за всяко от последните три тримесечия на 2018г.;
  4. Актуални устав, правила за кредитиране, за оценка на риска, за учредяване и мониторинг на обезпеченията, както и за събиране на вземанията от ЧЗС.

Условията на програмата и образец на искането за финансиране можете да видите тук.

 

За въпроси и информация:
Управление „Външни програми“
e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg 
тел.: 02/93 06 391, 02/9306 364

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster