search-icon

Он-лендинг програма "ОЛ / 4 / МСП"

Българската банка за развитие предлага индиректно финансиране чрез предоставяне на кредитни линии на лизингови компании в полза на малките и средните предприятия. Стартовият бюджет на „Програма ОЛ/4/МСП“ е 30 млн. евро. Максималният размер за кредитните линии, предоставяни на он-лендинг партньорите, е 3 млн. евро.

Максималният срок за издължаване на кредитните линии, в това число усвояване, текущо и окончателно погасяване, е до 10 години. Лихвеният процент към лизинговите дружества се начислява на база 3-месечен EURIBOR плюс надбавка до 4 пункта годишно.

Стартов бюджет на програмата: 30 000 000 евро

Целева група партньори-получатели на финансиране: търговски дружества с основен предмет на стопанска дейност лизинг

Предназначение и цели: предоставяне на дългосрочен заемен ресурс при условия, позволяващи по-голям и по атрактивен достъп до услугата оперативен лизинг в полза на бизнеса на малки и средни предприятия в България

Максимален лимит на кредит: до 3 000 000 евро

Повече детайли за програмата вижте тук

 

За въпроси и допълнителна информация:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg 

тел.: 02/9306 391, 02/9306 364

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster