Array Of Solar Panels With Blue Sky And Sunlight Reflection- Clean Energy Concept

Финансиране за зелена енергия

Българска банка за развитие предлага проектно финансиране на новоучредени микро, малки и средни предприятия за изграждането на фотоволтаични централи с цел продажба на произвежданата електроенергия. Програмата е в синхрон със стратегията на ББР за подкрепа на зелени проекти и в контекста на заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност.

От 400 хил. лв. до 5 млн. лв.

Срок до 15 години

Гратисен период до 18 месеца

Сезонен погасителен план

Специфични документи за кандидатстване:

✔ Технически проект;
✔ Становище за присъединяване;
✔ Разрешително за строеж (вкл. за външна връзка);
✔ Документи за собственост/ учредени вещни права за имота;
✔Договор за присъединяване, с оставащ към момента на кандидатстване за кредит срок за присъединяване не по-дълъг от 24 месеца;
✔ Оферта/договор от изпълнител;
✔ Други документи, съгласно правилата на банката.

Зелени политики за намаляване на въглеродния отпечатък

ББР си поставя като дългосрочна цел подпомагането на зеления преход на българската икономика и увеличаването на дела на екологично чисти енергийни източници, тъй като 25 на сто от парниковите емисии в глобален мащаб идват от производството на електричество. Изграждането на мощности за зелена енергия е част от пакета мерки на Европейската комисия, включени в т.нар. „Зелена сделка“, чиято цел е намаляване на въглеродния отпечатък до 2050 г.

Зелени политики за намаляване на въглеродния отпечатък

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image

Запазете час за онлайн консултация

Свържете се с нас, ако искате да запазите час за онлайн консултация с наш експерт.

apply credit image
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster