обща информация

Обща информация

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е приета с Постановление № 18  на Министерския съвет от 02.05.2015 г. Тя предвижда предоставянето на финансова помощ на собствениците на частни жилищни сгради с не по-малко от 36 апартамента, построени по индустриален способ. Програмата спомага за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Контакти на програмата:

Интернет-страница: www.mrrb.government.bg, секция „Обновяване на жилища“, подсекция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Одобрените методически указания и образците към тях са публикувани тук.

Регистър на заявените искания за финансиране

Информация за заявените искания за финансиране по Програмата от сдужения на собствениците, населено място и дата на депозиране на искането.

Вижте повече
Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на подписаните договори за финансиране

Информация за подписаните договори със сдружения на собствениците, размер на договореното финансиране и разплатените средства.

Вижте повече
Регистър на подписаните договори за финансиране
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster