search-icon
обща информация

Обща информация

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е приета с Постановление № 18  на Министерския съвет от 02.05.2015 г. Тя предвижда предоставянето на финансова помощ на собствениците на частни жилищни сгради с не по-малко от 36 апартамента, построени по индустриален способ. Програмата спомага за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Контакти на програмата:

Интернет-страница: www.mrrb.government.bg, секция „Обновяване на жилища“, подсекция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Одобрените методически указания и образците към тях са публикувани тук.

Прочети още
Допълнителна информация по темата Вижте тук ➔

Указания

Указания към общините, областните управители и сдруженията за етапите и необходимите документи във връзка с подписване на тристранен договор, анекси към него и за усвояване на средства във връзка с целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Виж още ➔

Регистър на заявените искания за финансиране

Информация за заявените искания за финансиране по Програмата от сдужения на собствениците, населено място и дата на депозиране на искането.

Вижте повече

Регистър на подписаните договори за финансиране

Информация за подписаните договори със сдружения на собствениците, размер на договореното финансиране и разплатените средства.

Вижте повече
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster