Бизнес академия

Бизнес академия

Наръчници за предприемачи

Индикативен график с програми на МИР за 2023

Запознайте се с предстоящите процедури по НПВУ, "Конкуретоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигетна трансформация" 2021 - 2027.

Вижте повече
Индикативен график с програми на МИР за 2023

Финансови инструменти и финансиране от ФМФИБ

Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) изпълнява функциите на Фонд на фондовете (ФнФ) – разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани схеми за финансиране (финансови инструменти).
Към момента ФМФИБ има подписани споразумения за управление на финансови инструменти с Управляващите органи на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма за развитие на селските райони.

Вижте повече
Финансови инструменти и финансиране от ФМФИБ

Програми за финансиране от ББР

Българската банка за развитие предлага подкрепящо финансиране за предприятия с одобрени проекти по европейски и национални програми. Новият инструмент на банката е в изпълнение на стратегическите й цели да допринася за увеличаване на инвестиционната активност сред малките и средните предприятия. Сред приоритетите на ББР е още облекчаване на достъпа до финансиране за проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и ускоряване усвояването на средствата от ЕС.

Вижте повече
Програми за финансиране от ББР
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster