search-icon

Програма "БРОД" за дългосрочно финансиране на малки и средни предприятия

Българската банка за развитие актуализира своето предложение за индиректно финансиране за малки и средни предприятия чрез обслужващи ги търговски банки и небанкови финансови институции - партньори на ББР.

Посланието на новата програма БРОД е „ББР за Растеж, Оптимизация и Дългосрочни инвестиции“.
Бюджетът на Програмата е 20 млн. евро с възможност за увеличаване с още 20 млн. евро при успешно пласиране на първоначално одобрения ресурс. Максималният размер на финансиране до партньорите на ББР е 5 млн. евро и съгласувано с устава на банката, а експозицията към краен кредитополучател и група свързани лица - до 300 хил. евро.
Максималният срок на финансирането е 10 години с до 5 години гратисен период.
Лихвеният процент се начислява на база 6M EURIBOR + 3,5 % /350 б.т./ годишно, изчисляван на база Actual /360, но не по малко от 2,3 % /350 б.т./ годишно.

Стартов бюджет на програмата: 20 000 000 евро

Целева група партньори-получатели на финансиране: търговски банки и небанкови финансови институции

Предназначение и цели: дългосрочно целево финансиране, възможност за получаване на заемен ресурс при атрактивни лихвени условия с цел последващо финансиране на МСП.

Максимален размер на финансиране: до 5 000 000 евро и съгласно Устава на Банката.

 

Повече детайли за програмата вижте тук

 

За въпроси и допълнителна информация:

Управление „Външни програми“
e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg  
тел.: 02/9306 391, 02/9306 364

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster