search-icon
Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Изисквания, процедури, инструкции

1. Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в сградата на „Българска банка за развитие“ ЕАД на ул. "Дякон Игнатий" №1.

2. Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация се извършват съгласно Закона за достъп до обществена информация.

3. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.

4. Указания относно приложението на Закона за достъп до обществена информация.

Отчети

Регистри на постъпилите заявления за достъп до обществена информация

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster