Проектно и инвестиционно финансиране

Проектно финансиране

В допълнение към стандартния набор от финансови инструменти, Българска банка за развитие предлага проектно финансиране за инвестиционни проекти в България. Кандидати могат да бъдат както новосъздадени проектни дружества, така и съществуващи дружества с кредитна и финансова история.
В зависимост от размера на конкретен проект и при необходимост, ББР разполага с капацитета да организира синдикиране или външно съфинансиране на кредита с други финансови институции, включително ЕИБ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).
Основен елемент при оценяването на потенциални проекти е възможността на проекта да генерира парични потоци, достатъчни за обслужването на предоставено

Вижте повече
Проектно финансиране

Инвестиционно финансиране

Цел на кредитите: за придобиване на дълготрайни активи, предприятия или обособени части от тях, ново строителство, реконструкция, разширяване и други, подобни на тях цели.

Българска банка за развитие предлага гъвкави условия на кредитиране. Размерът, лихвеният процент, сроковете, както и изискваните обезпечения зависят от конкретния проект и подлежат на договаряне.

Вижте повече
Инвестиционно финансиране

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster