search-icon

Уязвими социални групи

Оборудване на компютърна зала в ДДЛРГ „Асен Златаров“

Българска банка за развитие подкрепя приложението на съвременни технологии в образователния процес и възможността за равен старт на всички деца.

Виж още ➔

Създаване на кабинет за работа с деца със СОП

Част от философията на ББР е подкрепата за лица в неравностойно положение и спомагане за тяхната успешна интеграция в обществото. Това е и причината Българска банка за развитие да спонсорира обособяването на специален кабинет за работа с деца със специални образователни потребности в Целодневна детска градина „Мечо Пух“, гр. Стара Загора.

Виж още ➔

Българската Коледа

Българска банка за развитие е припознала „Българската Коледа“ като част от своята корпоративна социална отговорност и неведнъж е подкрепяла инициативата.

Виж още ➔

Подкрепа за Дом за деца „Св. Николай“ при манастир „Св. Троица“, с. Нови хан

Дом за деца „Св. Николай“ при манастир „Св. Троица“ е една от институциите, които Българска банка за развитие традиционно подкрепя. Регулярно в банката се провеждат вътрешни кампании с цел набиране на средства за неотложните нужди на децата и младежите, живеещи в дома и защитените жилища в с. Якимово.

Виж още ➔

Подкрепа на НФ „Св. Никола“

Българска банка за развитие успешно си партнира с Национален фонд „Св. Никола“ при осъществяването на редица благотворителни инициативи. Банката подкрепя фонда при организирането на летни рехабилитационни лагери за деца с увреждания, лишени от родителска грижа, както и тематични екскурзии.

Виж още ➔

Подкрепа за Сдружение „Либерални идеи за развитие и адаптация“

Българската банка за развитие подкрепи провеждането на Великденски празник за възрастни и деца в неравностойно положение – с тежки зрителни и двигателни увреждания.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси