search-icon

За ББР

Българската банка за развитие (ББР) е кредитна институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за МСП, микро- и стартиращи предприятия чрез достъп до кредитен ресурс, гаранции, лизинг, факторинг и дялови инвестиции. 

ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг: “BBB” с положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch.

Изпълнява специални мандати на българското правителство: антикризисни мерки за преодоляване на негативните последици от COVID-19; Националната програма за енергийна ефективност и др.

Вече над 20 години има уникален за българската банкова система опит в предлагането на средносрочно и дългосрочно финансиране и споделяне на риска чрез гаранционни схеми.

Реализира инвестиции в ключови за икономиката отрасли: енергийна ефективност, инфраструктура, земеделие, градско развитие, експорт.

Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е и най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори

Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор, ББР Микрофинансиране, която предоставя финансиране на микро-, малки, средни и стартиращи компании, Фондът за капиталови инвестиции и дружествата "ББР Лизинг" и "ББР Факторинг".

Нашият ресурс

Информация за нашите финансов показатели - активи, директно и он-лендинг финансиране, издадени гаранции, привлечени средства от международни финансови институции.

Вижте повече
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси