search-icon

За ББР

Българската банка за развитие (ББР) е кредитна институция, 100% собственост на българската държава, създадена през 1999 г. като Насърчителна банка.

 

МИСИЯ

Мисията на ББР е да подкрепя и подпомага развитието на бизнеса в България с фокус върху микро-, малки и средни предприятия

 

ВИЗИЯ

Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за МСП, да създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно, да бъде партньор на бизнеса и да финансира, подкрепя и консултира растежа на МСП, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

 

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

  • подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия чрез улесняване на достъпа им до финансиране, чрез предоставяне на финансови схеми и инструменти за финансиране на неоптимални и небалансирани ситуации, за които пазарът не предоставя адекватно на търсенето решение;
  • прилагане на схеми и инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритетни за икономиката на страната;
  • привличане на средства и предоставяне на финансиране с цел намаляване на регионалните дисбаланси в страната;
  • привличане и управление на средносрочни и дългосрочни местни и чуждестранни ресурси, необходими за реализиране на икономическото развитие на страната;
  • привличане на средства и управление на проекти от международни финансови и други институции.

 

ПРИНЦИПИ

При осъществяване на дейността си банката се ръководи от принципите на прозрачност, неутралност, рентабилност, ефективност, пазарна съвместимост и добра банкова практика.

 

РЕЙТИНГ

ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг: “BBB” с положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch.

 

ГРУПА

Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор, ББР Микрофинансиране, която предоставя финансиране на микро-, малки, средни и стартиращи компании, Фондът за капиталови инвестиции и дружествата "ББР Лизинг" и "ББР Факторинг".

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster