За ББР

За ББР

Българската банка за развитие (ББР) е кредитна институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг: “BBB” с положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е и единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

Нашата мисия

Осигуряваме финансиране и професионално консултиране с цел подпомагане на индустриалния растеж на българската икономика

Фокус в дейността ни

Реализираме инвестиции в ключови за икономиката отрасли: енергийна ефективност, инфраструктура, земеделие, градско развитие, експорт

Нашата група

Ние сме пълноценна банкова група, предлагаща пълен набор от финансови услуги и подкрепяме бизнеса във всеки етап на развитие

ВИЗИЯ

Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за МСП, да създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно, да бъде партньор на бизнеса и да финансира, подкрепя и консултира растежа на МСП, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

 

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

  • подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия чрез улесняване на достъпа им до финансиране, чрез предоставяне на финансови схеми и инструменти за финансиране на неоптимални и небалансирани ситуации, за които пазарът не предоставя адекватно на търсенето решение;
  • прилагане на схеми и инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритетни за икономиката на страната;
  • привличане на средства и предоставяне на финансиране с цел намаляване на регионалните дисбаланси в страната;
  • привличане и управление на средносрочни и дългосрочни местни и чуждестранни ресурси, необходими за реализиране на икономическото развитие на страната;
  • привличане на средства и управление на проекти от международни финансови и други институции.

 

ПРИНЦИПИ

При осъществяване на дейността си банката се ръководи от принципите на прозрачност, неутралност, рентабилност, ефективност, пазарна съвместимост и добра банкова практика.

 

ГРУПА

Дъщерни дружества на ББР са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор, ББР Микрофинансиране, която предоставя финансиране на микро-, малки, средни и стартиращи компании, Фондът за капиталови инвестиции и "ББР Лизинг".

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster