Tower with euro coins and flag of European Union in the background.

Invest EU

Програма InvestEU е планирана като основен инструмент на Европейската комисия, който ще постави акцент върху устойчивото развитие, малкия бизнес и иновациите. Периодът й на действие ще е 2021 – 2027 г., а основната цел - подкрепа на инвестиции и осигуряване на достъп до финансиране за стимулиране на възстановяването, екологичния растеж, заетостта и благосъстоянието в цяла Европа.

ББР започва пазарни консултации

ББР стартира пазарни консултации за финализиране условията за подбор на партньори за изпълнение на следните гаранционни продукти: "МСП" и "Устойчива инфраструктура".

Срещите ще бъдат проведени с всяко заинтересовано лице в сградата на ББР (гр. София, ул. Дякон Игнатий 1) или онлайн. Вашето желание за участие може да заявите най-късно до 16.07.2024 г.

Времевият интервал, в който се планира да се провеждат срещите, е до 30.07.2024 г.

Вижте повече
младо жена предприемач

МСП

Техническа спецификация и допълнителна документация
научете повече ➔
младо жена предприемач

Устойчива инфраструктура

Техническа спецификация и допълнителна документация
научете повече ➔

Свържете се с нас на: 02/4529 498; 02/4200 819

InvestEU@bdbank.bg

Телефонен номер

02/4529 488

Доклад за проведени пазарни консултации

През м. юни 2021 г. Българската банка за развитие проведе проучване за структуриране на два нови гаранционни продукта по InvestEU. Целта е да се подкрепят проекти за създаване на устойчива инфраструктура в областта на околната среда и засилване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия.
В консултациите се включиха потенциалните финансови посредници като търговски банки, лизингови компании и небанкови финансови институции, така и към заинтересованите кредитополучатели. Целта на проучването бе да отчете пазарното търсене и да спомогне за структурирането на подходящите инструменти.

Изтеглете документа оттук
ДОКЛАД
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster