Кариери

Кариери

image of tangram puzzle blocks with people icons over wooden table ,human resources and management concept

Главен експерт в управление „Финанси“

Основни задължения и отговорности: Участие в процесите по изготвяне на бюджета на банката и финансовата рамка на Стратегията за развитие на Групата на ББР, извършва мониторинг и при необходимост участва в актуализация на бюджета и прогнозите за следващите години; Подготовка на регулярни и ad-hoc управленски отчети, справки и доклади за нуждите на ръководството и други звена; Отговорност за осигуряването на информация и участва в разработка на финансови модели и анализи за дейността на банката; Идентифициране на счетоводни и финансови несъответствия и предлагането на навременни и работещи решения; Осигуряване на точно и коректно представяне на резултати;

Виж още ➔

Reporting Senior Expert

Key responsibilities: Reporting to the Department Head, the Senior Expert is expected to: Take ownership of certain periodic financial reporting processes or parts thereof such as: FINREP;
COREP; Monthly and quarterly management reports and consolidation; Annual statutory IFRS reports and consolidation; Reporting under IPSAS...

Виж още ➔
image of tangram puzzle blocks with people icons over wooden table ,human resources and management concept

Вътрешен одитор

Основни задължения и отговорности: Участва в одитен екип при извършваните проверки по цялостната дейност на банката и дружествата от групата,  съгласно годишния план и графика за одитни проверки на вътрешния одит; Извършва своевременно, пълно и ефективно възложените одитни проверки и отчита резултатите в писмен вид; Събира информация и оформя доказателствата за одитни констатации, участва в докладването на резултатите и при последващите действия; Съдейства за разработването на стратегията за работа на вътрешния одит и изготвянето на годишния план-график за проверките; Участва в изготвянето на правила, методология, наръчници и процедури за управлението

Виж още ➔
image of tangram puzzle blocks with people icons over wooden table ,human resources and management concept

Главен експерт в управление „Финанси“

Основни задължения и отговорности: Участие в процесите по изготвяне на бюджета на Банката и финансовата рамка на Стратегията за развитие на Групата на ББР, извършва мониторинг и при необходимост участва в актуализация на бюджета и прогнозите за следващите години; Подготовка на регулярни и ad-hoc управленски отчети, справки и доклади за нуждите на Ръководството и други звена; Отговорност за осигуряването на информация и участва в разработка на финансови модели и анализи за дейността на Банката;
Идентифициране на счетоводни и финансови несъответствия и предлагането на навременни и работещи решения; Осигуряване на точно и коректно представяне на резултати

Виж още ➔
SME Relationship Manager, Corporate Banking Division

SME Relationship Manager, Corporate Banking Division

Your key responsibilities: Client Relationship Management: Cultivate and maintain strong relationships with existing SME clients, understanding their financial needs, and providing value-added advice and guidance. Prioritize finding new business opportunities and build relationships with prospective SME clients; Financial Analysis: Conduct financial analysis of SME clients including assessment of income and cash flow statements, as well as balance sheets, preparing financial projections. Prepare comprehensive credit proposals, ensuring accuracy and completeness of information. Subsequently, present the credit proposals to the appropriate approval committees.

Виж още ➔
Eксперт „ Кредитен риск“

Eксперт „ Кредитен риск“

Изисквания към кандидатите: Висше икономическо образование; Минимум 2 години професионален опит в управление на риска в банковия сектор; Задълбочено познаване на характеристиките на финансовите инструменти и финансовите пазари, познаване и разбиране на моделите за оценка на активи, моделите за оценка на портфейли и моделите за оценка на риска; Задълбочени познания/ умения за финансов анализ на бизнес клиенти. Добро познаване на действащото законодателство, нормативните актове на БНБ, на ЕК и др., имащи отношение към управлението на банкови активи, пасиви и всички рискове, свързани с тях; Умения за работа с MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access);Много добро владеене на финансов (бизнес)...

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster