search-icon

Кариери

Експерт връзки с клиенти в отдел "Операции" в ББР Факторинг

ББР Факторинг ЕАД е част от групата на Българска банка за развитие и развива следните дейности:
Пълен набор от услуги, свързани с подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия.
Факторинг на българския пазар с цел подпомагане на МСП за ускоряване обращаемостта на оборотния капитал.
Факторинг за износители, който да ги подпомага в достъпа и утвърждаването им на нови пазари.

Виж още ➔

Експерт кредитиране в ББР Микрофинансиране

ББР Микрофинансиране ЕАД е част от групата на Българска банка за развитие, като дейността й е насочена към създаване на условия за успешно стартиране и развитие на микро бизнеса на територията на страната чрез дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др.

Виж още ➔

Business Development Senior Expert, Corporate Banking Division

Bulgarian Development Bank (BDB) is a credit institution 100%-owned by the Bulgarian state. Established in 1999 with main focus to support small and medium-sized enterprises, BDB is among the top four Bulgarian banks in terms of credit rating, rated “BBB” with a stable outlook by Fitch Ratings. It is the only Bulgarian bank that in addition to direct financing, provides resources through other credit institutions.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси