Кариери

Кариери

пъзел с части, върху които е изобразена икона за човек, идея за екипност

Правен асистент в управление „Правно“

Основни задължения и отговорности:
✔ Подпомага административно и технически дейността на юрисконсултите в управление „Правно“;
✔ Подава и получава документи на банката при нотариуси, съдилища, прокуратура, Агенция по вписванията, Регистър на особените залози и други институции;
✔ Прави справки по дела на банката в съдилища, арбитражи и съдебни изпълнители;
✔ Изготвя проекти на документи (договори, писма и друга кореспонденция);
✔ Организира вътрешната кореспонденция и документи в управление „Правно“.

Виж още ➔

Reporting Senior Expert

Key responsibilities:
Reporting to the Department Head, the Senior Expert is expected to:
✔ Take ownership of certain periodic financial reporting processes or parts thereof such as:
◻ FINREP;
◻ COREP;
◻ Monthly and quarterly management reports and consolidation;
◻ Annual statutory IFRS reports and consolidation;
◻ Reporting under IPSAS...

Виж още ➔
Eксперт „ Кредитен риск“

Eксперт „Кредитен риск“

Изисквания към кандидатите:
✔ Висше икономическо образование;
✔ Минимум 2 години професионален опит в управление на риска в банковия сектор;
✔ Задълбочено познаване на характеристиките на финансовите инструменти и финансовите пазари, познаване и разбиране на моделите за оценка на активи, моделите за оценка на портфейли и моделите за оценка на риска;
✔ Задълбочени познания/ умения за финансов анализ на бизнес клиенти;

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster