search-icon

Кариери

Експерт в отдел „Устойчиви финанси и продуктово развитие“

Изисквания към кандидатите: Висше образование, предпочитана специалност Финанси, Финансов менджмънт; Минимален професионален опит: 2 години в сферата на кредитирането на МСП (продажби, кредитен риск или събиране на проблемни кредити); Умения за работа с MS Office (Excel, Word, Power Point); Владеене на английски език; Отлично познаване на състоянието и динамиката на българската бизнес среда; познаване на нормативната база, отнасяща се до банковата система; Умения за работа в екип.

Виж още ➔

Eксперт в отдел „Стратегически и бизнес анализи“

Изисквания към кандидатите: Висше образование; Минимален професионален опит на сходна позиция – 2 години; Умения за работа с MS Office (Excel, Word, Power Point); Владеене на английски език; Отлично познаване на състоянието и динамиката на българската и световната икономика, отлично познаване на източниците на статистическа информация, познаване на нормативната база отнасяща се до банковата система; Познаване на най-новите изменения в нормативната уредба в областта на устойчивите финанси и практическото й приложение в банковия сектор в т.ч. регулаторния аспект на ESG; Бърза ориентация в голям обем от нормативни документи; умения за систематизиране на информация в кратки срокове; Умения за...

Виж още ➔

Старши счетоводител в отдел „Вътрешно счетоводство“

Изисквания към кандидатите: Висше икономическо образование; Минимум 5 години стаж на същата или сходна позиция; Познаване на нормативната база, третираща счетоводната отчетност и данъчното облагане; Компютърни умения – WORD, EXCEL – много добро ниво; Опит на същата или подобна позиция в кредитна институция ще се счита за предимство; Доброто владеене на английски език (писмено и говоримо) ще се счита за предимство; Комуникативност и умения за работа в екип, коректност, лоялност, инициативност, yмeния зa тoчнa oцeнкa нa paзнopoдни cитyaции и кaзycи, дискретност при работа с банкови документи.

Виж още ➔

Юрисконсулт в управление „Правно“

Изисквания към кандидатите: завършено висше юридическо образование; юридическа правоспособност; трудов стаж като юрисконсулт или като адвокат в адвокатска кантора с опит в сферата на търговското, банковото и финансово право минимум 3 години; технически умения за работа с MS Office и умения за усвояване на работа с нови програмни продукти и приложения; Добро работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо.

Виж още ➔

Главен експерт в управление „Финансови инструменти“.

Изискванията към кандидатите за заемането на позицията са следните: Висше икономическо образование; Минимум 3 години професионален опит в областта на финансите и банковото дело и/или структуриране и изпълнение на финансови инструменти и/или изпълнение на европейски и национални политики за подкрепа и/или прилагане на държавни помощи;
Познаване на европейското и национално законодателство в областта на структурните фондове; прилагане на финансови инструменти с подкрепа на публични и частни инвестиции.

Виж още ➔

Head of Risk Models and monitoring

Key responsibilities: Develop, implement, and maintain risk control methodologies; Develop and maintain statistical models for risk analysis and measurement; Provide analytical support for model developments, back-testing and validation; Regular monitoring and reporting of the key risk indicators, incl. rating models (PD), LGD, vintage analysis, stress-tests, etc.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster