search-icon

Кариери

Head of Process Optimization and Projects Department

Key responsibilities: Apply Business Process Management techniques to clearly identify, understand, assess and communicate business needs to enable the design and implementation of new processes and process improvements; Drive initiatives/projects using a structured project methodology, and present analysis, solutions and business cases to senior management; Continuously analyze, review, and redesign functional processes to eliminate variations, remove non value added activities, waste, bottlenecks and delays; Coordinate with cross-functional teams including business, operations and control functions to develop business process requirements; Define metrics while designing/redesigning...

Виж още ➔

Главен експерт в отдел „Бюджетиране и финансов контрол"

Ключовите задължения и отговорности за тази позиция включват: Участие в процесите по изготвяне на Бюджета на банката и финансовата рамка на Стратегията за развитие на Групата на ББР, извършва мониторинг и при необходимост участва в  актуализация на бюджета и прогнозите за следващите години; Подготовка на регулярни и ad-hoc управленски отчети, справки и доклади за нуждите на ръководството и други звена; Отговорност за осигуряването на информация и участва в разработка на финансови модели и анализи за дейността на банката; Идентифициране на счетоводни и финансови несъответствия и предлагането на навременни и работещи решения; Осигуряване на точно и коректно представяне на резултати;

Виж още ➔

Експерт в управление "Финанси"

Ключовите задължения и отговорности за тази позиция включват: Анализира, проектира, разработва, програмира, тества, внедрява и поддържа нови и съществуващи приложения, интерфейси, софтуерни модули и компоненти в използваните информационни системи; Изготвя технически задания за реализация на отчети и справки на база описани бизнес изисквания и характеристики на банковите продукти, като определя данните, алгоритмите и информационните потоци в тях; Осигурява необходимата управленска информация за целите на висшия мениджмънт; Изгражда и поддържа система за управленска информация (MIS);
Изготвя регулярни и ad-hoc отчети и справки по искане на мениджмънта на банката; Осигурява данни и информация...

Виж още ➔

Стажанти в управление "Малки и средни предприятия"

Какво очакваме от бъдещите си стажанти: Да бъдете студенти в 3-ти или 4 -ти курс на ниво бакалавър, да сте завършили или продължавате образованието си в специалност "Икономика", "Банково дело", "Финанси", "Счетоводство и контрол", "Бизнес администрация", "Стопанско управление" или друга икономическа специалност; Мотивация да се справяте с практически предизвикателства; Желание за придобиване на нови знания; Добри компютърни умения MS Office;

Виж още ➔

Младши системен администратор

Описание на длъжността: Участва в планиране, разработка, внедряване, поддръжка и подобряване на ИТ инфраструктурата и системния софтуер в Българска банка за развитие в отдел „Инфраструктура и системен софтуер“.

Виж още ➔

SME Relationship Manager, Corporate Banking Division

Your key responsibilities: Targets proactively and develops sustainable professional relationships with new corporate clients; Works purposefully to generate new business and expand the portfolio; Develops and executes a strategy for prospecting and securing new business opportunities; Consults and negotiates specific conditions for transactions with corporate clients, related to the provision of bank financing; Fosters beneficial relationships with business partners, potential clients, and business contracts in order to attract new business and enhancing organizational reputation;
Responsible for the implementation of quantitative and qualitative commercial goals;
Manages and develops...

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster