Консултативен съвет

Консултативен съвет

Консултативият съвет ще осигури работещ информационен канал между ББР и бизнеса, който да оптимизира разработването на нови финансови инструменти на банковата група и ефективно да информира членовете на организациите за актуалните програми и продукти. Той ще подпомогне и обществения контрол върху дейността на банката, предвид характера на средствата, с които тя оперира и спецификата на нейните цели и задачи, разписани в Закона за ББР.

Директна връзка с бизнеса

Създаване на нови финансови продукти

Упражняване на обществен контрол

Предстои второто заседание на Консултативния съвет към ББР

Встъпителното заседание на Консултативния съвет ще се проведе на 28.03.2023 г. от 14 часа в сградата на Българска банка за развитие (ул. "Дякон Игнатий" №1).
Сред темите в дневния ред са: обсъждане на резултатите от анкетно проучване на ББР сред МСП сектора, представяне на проект за програма на банката за финансиране на предприятия с проектни предложения по процедури на НПВУ и/или ЕСИФ, както и определяне на годишен график на заседанията.

Предстои второто заседание на Консултативния съвет към ББР

Консултативният съвет към ББР проведе учредителното си заседание

Национално представителните работодателски организации изразиха готовност да консултират ръководството на Българската банка за развитие при създаването на нови програми и продукти на банковата група. По този начин институцията ще може да предлага адекватни инструменти, които отговарят на финансовите нужди на бизнеса.

Вижте повече
Консултативният съвет към ББР проведе учредителното си заседание
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster