ББР обявява търг с тайно наддаване за колесен трактор NEW HOLLAND от 27.06.2022 г.

Българска банка за развитие обявява търг с тайно наддаване за продажба по реда на Закона за особените залози на следното имущество, собственост на залогодателя „96 Агрогруп“ ООД, ЕИК 123028440:

Колесен трактор NEW HOLLAND, модел TN75FA, РЕГ.№ С 06606, година на производство 2007г., обем 3908 куб.см., номинална мощност 54,5 Kw.

Начална цена – 12 620 лева

Срок за оглед и подаване на предложения – от 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г., вкл.

Наддавателни предложения (по образец) се подават в сградата на “Българска банка за развитие” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий” №1.

Всеки участник посочва писмено актива, за който участва, както и предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си, придружено с квитанция за внесен задатък, в запечатан плик. За участие в търга се внася задатък в размер на 10% от началната цена.

Търгът приключва на 11.07.2022 г. с отваряне на наддавателните предложения.

Повече за условията можете да намерите тук.

 

За информация, запознаване с условията и получаване документи за участие в търга:

„Българска банка за развитие“ ЕАД, гр.София, ул.“Дякон Игнатий“ №1, тел. 02/ 4529 477.

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster