Мрежа на Европейските финансови институции за МСП (NEFI)

През 2007 г. Българската банка за развитие е приета за пълноправен член на Мрежата на европейските финансови институции за малки и средни предприятия (NEFI), след като бе наблюдател в организацията от 2004 г. НЕФИ обединява 21 финансови институции от 21 страни членки на Европейския съюз.

Всички членове споделят обща мисия, поставена им от правителството в съответната страна - улесняване достъпа до финансиране за малки и средни предприятия (МСП). Институциите-партньори оперират на принципа на допълняемост и сътрудничество със съответните национални банкови системи чрез предоставяне на съфинансиране, споделяне на риска, предоставяне на експертни становища и мнения относно проблемите при финансиране на МСП на територията на Европейския съюз.

http://www.nefi.be

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster