search-icon

Мрежа на Европейските финансови институции за МСП (NEFI)

През 2007 г. ББР бе приета за пълноправен член на Мрежата на европейските финансови институции за малки и средни предприятия (NEFI), след като бе наблюдател в организацията от 2004 г.НЕФИ е създадена през 1999 г. и понастоящем обединява 16 финансови институции от 16 страни членки на Европейския съюз: AWS (Австрия), HBOR (Хърватска), CMZRB (Чехия), KredEx (Естония), Finnvera (Финландия), Bpifrance (Франция), KfW Bankengruppe (Германия), Hungarian Development Bank (Унгария), Hipoteku Banka (Латвия), SNCI (Люксембург), BGK (Полша), SZRB (Словакия), SID (Словения), ICO (Испания), ALMI (Швеция), и Българска банка за развитие (България).Всички членове споделят обща мисия, поставена им от правителството в съответната страна - улесняване достъпа до финансиране за малки и средни предприятия (МСП). Институциите-партньори оперират на принципа на допълняемост и сътрудничество със съответните национални банкови системи чрез предоставянето на съфинансиране, споделяне на риска, предоставянето на експертни становища и мнения относно проблемите при финансирането на МСП на територията на Европейския съюз.

http://www.nefi.be

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster