3SIIF прави първата си пряка инвестиция у нас

21.06.2022 3SIIF прави първата си пряка инвестиция у нас

Инвестиционният фонд „Три морета“ придоби дялово участие в БМФ Порт Бургас - основен пристанищен оператор на пристанище Бургас, от Адванс Пропъртис ООД.

Инвестицията отговаря на целта на фонда за подобряване на свързаността в рамките на региона на Трите морета. Пристанище Бургас е важен инфраструктурен актив, свързващ региона с Централна Азия и Близкия изток, стратегически разположен на черноморското крайбрежие и е най-близкото пристанище на Европейския съюз до Босфора. Инвестицията ще засили интеграцията на ЕС чрез увеличаване на инфраструктурните възможности.

В допълнение на капиталовото си участие в БМФ Порт Бургас, фондът ще подкрепи дългосрочния растеж на пристанището със значителни последващи инвестиции за разширяване на капацитета и възможностите му. Тези инвестиции включват разширяване на съществуващите и изграждане на нови котвени стоянки, по-нататъшна модернизация на съоръженията и способност за обработка на нови видове товари. Ще бъдат създадени и нови промишлени производствени мощности в България и региона, като производителите и износителите ще се възползват от широкия спектър от дейности и отлични услуги на пристанището.

Инвестицията в БМФ Порт Бургас представлява първата пряка инвестиция на 3SIIF в България, като фондът вече има присъствие в страната чрез придобиването на мажоритарен дял в Enery, разработчик на възобновяеми енергийни източници в региона с проектен пайплайн от над 3GW за производство на енергия от възобновяеми източници.

Снимки: БМФ Порт Бургас

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster