Актуализация в лихвения бюлетин на ББР

21.07.2023 Актуализация в лихвения бюлетин на ББР

Българска банка за развитие уведомява своите клиенти, че считано от 24.07.2023 г. се изменят лихвените проценти по срочни депозити и разплащателни сметки. Актуалните лихвени бюлетини за еднолични търговци и юридически лица можете да намерите тук.  

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster